คำถามที่พบบ่อย

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  กิจกรรมสัมพันธ์

บริษัท เอชพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด
   

  H.P.S. Business Group Co.,Ltd. นิติบุคคลเลขที่ 0105550041790
    (เดิมเลขที่ 0113545005401)
  วันจดทะเบียน 27 กันยายน 2545 ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

บริษัทในเครือ

H.P.S.Interpack Service

จัดหาแรงงานต่างด้าว

 บริการจัดการเอกสารถูกต้อง

ตามกฎหมายครบวงจรและ

 ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ

แรงงานต่างด้าว

คลิกที่นี่!

 
จำนวนเจ้าหน้าที่และพนักงานท้งหมด 3,000 คน
 
ประเภทกิจการ บริการรับจ้างเหมาแรงงานและงานจ้างเหมา แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
            และส่วนราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน 545/132 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
            จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2006-2007 © HPS Business Group Co., Ltd. All rights reserved.